Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

За купените производи обезбедуваме транспорт со сопствени средства и испорака на купените стоки до вашиот дом. За дел од асортиманот овие услуги ги нудиме во пакет, а за дел истите се извршуваат по меѓусебен договор.

Како логистичка поддршка на продажбата и со цел реализирање на комплетни решенија во интерес на клиентите нудиме:

  • испорака и вградување на готов бетон МБ 20, МБ 15, МБ 20,МБ 30
  • испорака и вградување на пумпен бетон МБ 20, МБ25, МБ 30, МБ40
  • испорака и вградување на ситно зрнест бетон МБ 20, МБ 25, МБ 30
  • испумпување на готов бетон со можност за хоризонтален и вертикален транспорт на бетонот
  • услуги со вибратор за вибрирање на бетонот
  • услуга со компресор

Освен со сопствените производи, располагаме и со база на фирми и поеднинци кооперанти со кои сме во можност да ви излезиме во пресрет околу обезбедување на сите типови на услуги на испорака на градежни материјали.

transportsl