Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

ТЕРА КОТА ИНЖЕНЕРИНГ располага со современи објекти кои се наоѓаат во ценралното идустриско подрачје на градот.
Комплексот на структури се простира на површина од 7500м2, а во него се наоѓаат: Административната зграда, Затворен производствен погон, отворен производствен погон, Бетонерска база, Магацински оддел.

ТЕРА КОТА ИНЖЕНЕРИНГ исто така располага и со голем возен парк со цел за потребите на компанијата и тоа:

  • 4- Миксери за бетон
  • 2- Бази бетоњерки
  • 3- Пумпи за пренос на бетон на висококатници
  • 2- Шлепери за пренос на материјал за потребит ена компанијата
  • 1- Цистерна за бетон
opremaopremaopremaopremaopremaopremaoprema