Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)


OUR-TEAMсопственици: Коста Тошески
                       Горданчо Бошкоски

управител: Љупчо Јанкулоски


Тим:

дипл. инж. архитект Дејан Конески

м-р Катица Белческа Аризанкоска дипл. маш. инж.

м-р Панде Попорданоска дипл. маш. инж.

дипл. град. инж. Јане Цакоски

дипл. град. инж. Симона Спиркоска

дипл. електроинженер. Димче Цуцулески

дипл. правник.Христина Бојаџиевска Угриноска

дипл. економист. Валентина Талимџиоска

електротехничар - Игор Трајкоски