Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Проектантски услуги за сите типови на објекти од високоградба, нискоградба и хидроградба со сопствени ресурси и највисоко стручно и техничко ниво. Во процесот на проектирање посебен акцент се става на дизајнот, употребата на современи материјали, рационалноста, а воедно и ексклузивноста на самите објекти.


proektirajne